Vladimir Lazarev

Troika

Troika

36" x 48" Oil on Canvas