Porfirio Salinas

Lady of the Mountain

Lady of the Mountain

20" x 24", oil on canvas, Mexico Landscape

Untitled

Untitled

16 x 20 Oil on Canvas Autumnal Landscape

Landscape At Sunset

Landscape At Sunset

Oil on Canvas 12" x 16"

SOLD

SOLD

Fall landscape 20" x 24", oil on canvas

SOLD

SOLD

Oil on Canvas 20" x 24"

SOLD

SOLD

Oil on Canvas 24" x 30"